Lokaldemokrati etter 1800

Rikspolitikken ble demokratisert i 1814, men det skulle drøye mange år før lokalpolitikken ble demokratisert på samme måte. Temaet tar for seg overgangen fra amt til kommuner og hvordan lokaldemokratiet etter hvert fant sin form.