Minner og tradisjoner

Minner og tradisjon dreier seg om kildemateriale som er overlevert muntlig. Mange mennesker har en spennende livshistorie å fortelle. I dette temaet har vi forsøkt å samle noen minner. De forteller om dagligliv, arbeid, viktige historiske hendelser osv.

Artikler (2) Vis nyeste Vis alle

Minner og tradisjon

Mens begrepet minne dekker fortellinger om det man selv har opplevd, handler tradisjon om fortellinger som har blitt overlevert fra generasjon til generasjon.

Muntlige kilder - kritisk kildebruk

En muntlig kilde blir til ved en samtale mellom to eller flere personer. De skriftlige kildene bygger ofte på muntlige overleveringer.

Kilder(2)