Myndighet og borger

Under dette temaet vil vi presentere rettssystemet gjennom historien. I dette ligger forholdet mellom myndighetene og innbyggerne i landet, men også hvordan man stadig utviklet mere demokratiske styringsformer. Dette kulminerte med allmen stemmerett, hvor også kvinner ble inkludert i styringen av samfunnet. temaet tar også for seg utviklingen av lokaldemokratiet fram til vår tid.