Napoleonskrigene

Napoleonskrigene er en felles betegnelse på de krigene som ble utkjempet mellom Frankrike og ulike allianser av europeiske stormakter i perioden 1799 – 1815. Disse var igjen en fortsettelse av revolusjonskrigene på slutten av 1700-tallet. Danmark-Norge ble trukket inn i krigene på Frankrikes side fra 1807, med England og Sverige som hovedfiender.