Pest

Pest var en forferdelig sykdom som kom til Norge i 1349. Flere pester etterfulgte den katastrofale epidemien som rammet landet på midten av 1300-tallet. Andre navn som brukes om pesten er den store mannedøden og svartedøden.