Pest

Pest var en forferdelig sykdom som kom til Norge i 1349. Flere pester etterfulgte den katastrofale epidemien som rammet landet på midten av 1300-tallet. Andre navn som brukes om pesten er den store mannedøden og svartedøden.

Artikler (4) Vis nyeste Vis alle

Mannedauden

Ved Lukasmesse (17. oktober) 1349 var kanniken Arnfinn Petersson i Nidaros fortsatt ved sine fulle fem, men helsen begynte å svikte i den grad at han fant tiden inne for å sette opp sitt testamente. Vi vet ikke om den forferdelige pestsykdommen allerede hadde tatt tak i ham, men vi kan være nokså sikre på at han ikke hadde lenge igjen å leve.

Pesten kom med skip

Mannedauden ble en av de mer skjellsettende begivenheter i landets historie, det viser også det faktum at peståret ble et referansepunkt i tidsregningen. I 1396 var det tvist om gården Landstad i Verdalen, og vitnet Erik Bårdsson gjentok opplysninger som hans far hadde gitt ham 26 år før "store doudhan".

Pesten i 1629

Den siste alvorlige pestepidemien hjemsøkte Trondheim i 1629, vi vet en hel del takket være presten Lambert Balkebburgs opptegnelser.

Tiltak mot pest i 1709

I 1709 brøt det ut pest i Danzig tidlig på året. I august ble all handel mellom Norge og Danzig og andre smittede havner ved Østersjøen forbudt. Pesten raste fremdeles i 1710 og 1711 i Sverige og Danmark, og redselen for at den skulle bre seg også til Trøndelag var stor.

Kilder(1)