Rettsoppgjør og tilbakeblikk

Etter frigjøringen i maidagen 1945 var Norge preget av letelse og glede over at 5 års okkupasjon endelig var over. Men det var også tid for et oppgjør mot de som hadde stått på feil side under krigen. Hadde man for eksempel hatt et kjærlighetsforhold til en tysk soldat risikerte man sjikane og straff.