Den store nordiske krig

Den store nordiske krig varte fra 1700 til 1721 og ble utkjempet mellom Danmark/Norge, Sachsen/Polen, Russland, Preussen og Hannover på den ene siden og Sverige under kong Karl 12 på den andre siden. Trøndelag ble trukket direkte inn i konflikten fra 1718 og lokalbefolkningen led under det svenske felttoget.

Veiledning

Armfeldts felttog

Carl Gustav Armfeldts felttog er viktig for Trøndelagshistorien i 1718 og årene etter. Om man ser på ødeleggelser og lidelser for sivilbefolkningen er det trolig den verste krig som har rammet landsdelen.