Tall og statistikk som kilde

Tall og statistikk kan brukes på flere måter i samfunnsfag og historie. For det første kan tall brukes til opptelling. Altså at man teller og registrere antall i hver kategori (eksempelvis hvor mange hester som fantes på hver gård i 1890). Man kan telle og rangere eller ordne enheter (altså hvor mange gårder som hadde flere enn tre hester). Tellinger kan da bekrefte eller avdekke mønster (feks de fleste gårdene hadde kun en hest)

Artikler (3) Vis nyeste Vis alle

Innsamlere av talldata og produsenter av statistikk

Det er et stort marked for bedrifter og institusjoner som samler og bearbeider talldata i Norge i dag. Statistisk sentralbyrå (SSB) lager offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet, informasjon som er vesentlig for demokratiet og markedssystemet, mens andre aktører dekker mindre områder (nisjer) eller fagområder.

Kvantitativ metode

Når man arbeider med historiefagets konstruktive sider, er det å analysere og finne sammenhenger viktig. Derfor benytter man metoder for å sammenstille informasjon og definere trekk ved utviklingen. Noen ganger gjøres dette ved hjelp av tall og statistikk. Målet er da å finne grunnlinjer og synliggjøre sammenhenger eller synteser.

Statistisk sentralbyrå - statistiske oversikter

Allerede på 1700-tallet fantes det offisiell statistikkproduksjon, den gang av dobbeltmonarkiet Danmark-Norge. Etter at Norge inngikk union med Sverige i 1814, ble statistikken lagt til Finansdepartementet og i 1846 til Departementet for det Indre. I 1876 ble tabellkontoret skilt ut som en egen institusjon, Det Statistiske Centralbureau.

Kilder(20)