Tekster og litteratur som kilde

For historikeren har det skrevne ord tradisjonelt vært den viktigste kilden i forskningsprosessen. Utfordringen er å tolke tekstene, for å finne det man er på utkikk etter. Når du f.eks. leser en norsk avis fra andre verdenskrig så er det kanskje ikke bare innholdet som er interessant, men like mye hvordan teksten er skrevet, hva man legger vekt på osv. Kildekritikk er viktig, kanskje spesielt med tanke på studier av mediene.