Cissi Klein

Hører til Jødenes skjebne

Cissi Klein har blitt et symbol ikke bare for det jødiske samfunnet i Trondheim, men også for mange andre. Hennes historie gir innfalsvinkler til jødeutryddelsen og krigshistorien. Dessuten er Cissi sin skjebne aktuell også i nåtiden, gjennom mediene minnes vi stadig om overgrep mot enkeltmennesker og menneskegrupper.

Hvilke kilder har vi?

Kildene som omhandler Cissi Klein består av foto, dokumenter, kunstverk og lydfiler.

Et foto er et frosset tidsbilde. Man kan lese mye ut av et slikt tidsbilde. Ved å se på gamle bilder får man et innblikk i hvordan det så ut i "gamle dager", og dermed får man følelsen av nærhet til en fortidig virkelighet og menneskene som levde da.

Denne nærheten blir kanskje forsterket gjennom de dramatiserte lydopptakene. Vi hører stemmen til en ung jente fra Trondheim, og hennes bekymringer for fremtiden.

Dokumentene som er vedlagt er enkle skjemaer. Men det er mye informasjon å lese ut av dem. Tidspunkter og stedsnavn er med på å fortelle historien til Cissi og broren Abraham.

Skulpturen av Cissi Klein som står på museumsplass forteller en annen historie. Det er ikke mange årene siden den ble laget. Cissi har blitt et symbol for urett mot mennesker, og menneskerettsdemonstrasjoner starter ofte nettopp ved statuen av Cissi Klein.

Kildene om Cissi Klein kan brukes på flere måter!

  1. De kan rekonstruere deler av hennes historie. Fra fødsel til død.

2. Kildene kan også fortelle jødenes krigshistorie.

3. Ved å se på de andre kildene og artiklene under temaet "Jødenes skjebne", vil elevene være i stand til å forske på jødenes historie, før krigen. Et navn eller et fødested kan fortelle mye. 

4. Cissi Klein sin historie er aktuell også i dag. Overgrep mot enkeltmennesker og folkegrupper foregår daglig i verden. Historien hennes er derfor godt egnet som utgangspunkt for gruppearbeid i samfunnsfag, hvor man kan fokusere på menneskerettigheter.