Tukthusfangen Nils - veiledning lærer

Nils satt flere år i Trondheim Tukthus før han ble overflyttet til videre soning i Kristiania. Brevene som ligger i fengselsarkivet etter Logje er et spennende tidsbilde for hvordan livet kunne arte seg i begynnelsen på 1900-tallet. Ute i Europa raste etter hvert verdenskrigen, og spanskesyken og tuberkulosen herjet i Norge.

Det finnes mange innfalsvinkler til materialet om Nils. Kildene forteller ikke bare om en forbrytelse men også om samfunnet på begynnelsen av 1900-tallet. Den vestlige verden var inne i en rivende utvikling med modernisering i landbruket og framvekst av industri. I den sammenheng er brevene som er igjen etter Nils interessante. De forteller om utvikling og optimisme, men også om store regionale forskjeller.

Nils reiser gjennom jordbruksbygdene i Trøndelag med jernbane og blir overveldet av den grøden og effektiviteten han ser. Samtidig får han brev om vanskelige tider fra hjemstedet. Flyttsamene har begrenset med bevegelsesfrihet, mange dør av sykdom enten dette er av spanskesyken, tuberkulose eller andre årsaker.

Brevene er skrevet med en lesbar håndskrift, og skulle være forståelige for dagens elever. Ved å ta utskrift av noen av brevene og dele dem ut i klassen kan de være utgangspunkt for spennende læring.

Her følger noen forslag til undervisning:

- Brevene kan brukes til å få fram ulikheter mellom Trøndelag og deler av Finnmark.

- Hva forteller brevene om samenes liv?

- Elevene kan utfordres til å finne ut hvordan det går med ekteskapet til Nils, mens han sitter inne.

- Hva forteller brevene om kriminalitet på den tiden?

- Brevene kan være utgangspunkt for elevarbeid om spanskesyken? Hvor startet den? Hvordan bredte den seg i Norge? Hvilke grupper ble særlig hardt rammet (aldersgruppe/kjønn)?

- Hvilket inntrykk får elevene av Nils når de leser brevene?

 

Relaterte artikler

Relaterte oppgaver