Farskapssaken Axel vs. Johanne

Hører til Domstolene

Farskapssaken Axel Ervik – Johanne Haugen er en interessant sak, den er så mye mer enn en farskapssak.

Gjennom brevene fra Axel Ervik får vi levende beskrevet hva han opplever før og under første verdenskrig. Ett av brevene er fra Johannes søster til hennes mor. Vi antar at hun er på Saltøya kuranstalt, et sted for tuberkuløse barn. Vitneutsagnene fra politiretten gir oss dessuten god innsikt i saken. Alle saksdokumentene er spennende lesning, og som i de fleste rettssaker får man innblikk i så mye med enn det som direkte angår saken.

De fleste brevene er transkribert, og skulle slik være lett tilgjengelige. Axel skrev stort sett uten komma og punktum, det kan være en utfordring!

Ved elevoppgaver eller gruppearbeid kan kildene fra denne farskapssaken være gode utgangspunkt.

Se for eksempel på følgende:

1. Hva sier brevene fra Axel om første verdenskrig?

2. Hva sier saksdokumentene om Johannes og Axels sosiale bakgrunn?

3. Axel er godt kjent i familien til Johanne men ingen i hans familie har hørt om henne. Hvorfor tror dere det er slik?

4. Er det mulig å finne ut om Axel hadde flere forhold i saksdokumentene?

Her finnes mange muligheter for å lage oppgaver eller gruppearbeid.

Det kan også være interessant å sammenligne livene til Axel Ervik/Johanne Haugen og Nils Mikkelsen Logje. De levde alle på samme tid, Nils M. Logje satt i Trondheim tukthus for drap, Johanne levde i Trondheim som tjenestejente og Axel seilte i utenriksfart. I likhet med Axel skrev også Nils mange brev, i tilegg mottok han brev fra venner og slektninger i Finnmark. Ved å studere disse brevene får man et innblikk i samfunnet på den tiden, ikke minst hvordan moderniseringen var på frammarsj. 

Kilder