Veiledning taterne

Taterne har vært en utstøtte gruppe i samfunnet helt siden de første kom til Norge for flere hundre år siden. I dette temaet har vi spesielt tatt for oss konflikten mellom taterne og myndighetene. Det er bare noen tiår siden taterfamilier, voksne og barn ble internert i et forsøk på å integrere dem i det norske samfunnet. I dag kan man stille spørsmålet; Hvordan kunne dette skje i Norge?

Dette kan være et godt utgangspunkt for diskusjoner om menneskerettigheter og vår egen stats overgrep mot mennesker.

Under er det listet opp en del påstander og spørsmål som kan være utgangspunkt for diskusjoner:

1. Taternes livsstil var svært ulik de fastboendes. Hvorfor tror dere myndighetene forsøkte å integrere taterne i samfunnet?

2. I mellomkrigstiden var det en veldig stram økonomi i Norge. Ved å sette i verk tiltak ovenfor visse grupper som sto utenfor samfunnet, kunne staten spare penger! Diskuter påstanden.

3. Hvilke tiltak ble satt i verk ovenfor taterne og andre uten fast bopel?

4. Myndighetene oppfordret til sterilisering av taterjenter og -kvinner for å hindre at det skulle bli for mange tatere! Diskuter påstanden.

5. Kan det forsvares at noen mennesker blir fratatt retten til å få barn? Stikkord: psykisk utviklingshemmede, seksualforbrytere.

6. Finnes det andre etniske grupper i Norge som opplevde det samme som taterne?

7. Diskuter begrepet integrering. Hva betyr det og hva mener dere at det innebærer?

8. Kan dere se noen likheter mellom det taterne opplevde og det dagens invandrergrupper opplever?

9. Hvordan tror dere det er å oppgi sin egen kultur? Tenk at det var dere som skulle integreres. Dere får ikke snakke norsk, ikke spise norsk mat, ikke høre norsk musikk, ikke kle dere i vestlige klær osv.