Å bruke folketellingene

Folketellingene er lister over innbyggerne i Norge på et bestemt tidpsunkt. De store folketellingene i Norge etter 1800 finner vi på nett på Digitalarkivet sine hjemmesider: http://www.digitalarkivet.no

Hvordan bruke folketellingene
Folketellingene inneholder mange opplysninger, blant annet om familieforhold og boforhold. Bodde man i by kan man finne informasjon om hvor mange andre som bodde i bygningen. Bygningen har gjerne et nummer som du kan klikke deg videre på. For de som bodde på gårder, noe et klart flertall gjorde på 1800-tallet, kan man finne informasjon om antall dyr, dyreslag og hva man dyrket. Av personopplysninger kan man finne yrke og fødselsår.

Når du skal starte å søke bør du vite navn på personen og hvor hun eller han kom fra. Hvis du i tillegg vet fødselsår og kanskje fars navn kommer du langt.

Gå inn på Digitalarkivet sine hjemmesider. Og velg deg en av databasene på hjelpelinjen øverst. I dette eksempelet bruker vi 1865. Deretter kan du velge fylke og kommune. Vel inne i kommunens folketelling, kan du søke på navn, sivilstand, alder, kjønn, fødested m.m.

Eksempel
Her har vi laget et eksempel som det går an å prøve seg på for å bli kjent med folketellingene.

Velg 1865 i hjelpelinjen øverst. Velg så Sør-Trøndelag fylke og Aafjord (Åfjord) kommune. Deretter bruker vi et fornavn som mange har. Gå inn på "personsøk" og velg "førenavn" i A-boksen, "børjar på" i B-boksen, og skriv "Johan" i C-boksen. Søket viser 254 treff. For å gjøre det enkelt, gå inn på det første treffet som er personnummer 25, husfader Johan Johansen. Det gjøres ved å klikke på personnummeret. Da får vi opp alle som bor på gården Johan bor på. Den informasjonen vi kan finne om Johan Johansen er følgende:
Gårdsnavn: Berdahl
Familiestilling: husfader
Yrke: Gårdbruker, leilending.
Sivilstand: Gift. Hans kone heter Beret A. Hansdatter. De har fem barn i alderen 19-38. Den eldste er kirkesanger, den yngste er skredder. Sønnen på 29 år hjelper faren med gårdsdriften, er gift og har 3 barn.
Alder: 68 år
Fødested: Åfjorden
Dyr: 1 hest, 9 kyr, 19 sauer, 16 geiter og 1 gris. De har bygg, havre og poteter.
Andre som bor på gården: Tjenestepiken Mathea Andersdatter.

Vi kan altså si ganske mye ut fra funn i folketellingene. Hvis du vet hvor en person har flyttet for eksempel etter å ha giftet seg, eller for å studere, kan du finne persoenen i flere folketellinger. Da kan du finne ut mye om den personens liv bare ut i fra folketellingene.