Brev fra broren og faren, 13. april 1884

brev med nytt hjemmefra

(Trykk på bildet for full størrelse)

Å forske på en person

Hører til Forskning

Kildenett er som navnet tilsier, basert på kilder. Kilder er utgangspunktet historikerne bruker for å skrive historie. Vi kan si at kildene er spor etter mennesker. Alle mennesker setter spor etter seg. Her skal vi vise et eksempel på hvordan vi kan forske på en helt vanlig person gjennom de kildene som er etterlatt etter vedkommende.

Hvorfor?
Hvorfor lager vi en oppgave hvor man skal forske på en person? Vi vil vise at ved å velge å forske på en helt vanlig person kan man finne ut mye om den tida den personen levde i. Lover og regler og normer for hvordan man skulle oppføre seg ville virke inn på vedkommendes liv. Det samme ville store hendeler i samtida. For eksempel vil man ved å se på noens liv i 1905 kunne si noe om hvordan unionsoppløsningen med Sverige virket inn på folk. Kanskje vil du da finne ut at de i Trøndelag som bodde i grenseområdene til Sverige hadde et sterkere engasjement om dette enn de som bodde ved kysten. Å personifisere historien er en fin innfallsvinkel til å se nærmere på en spesiell tid eller et spesielt område.

Det er også viktig å være bevisst de sporene en selv etterlater seg - spesielt i dag som vi har internett og sporene du etterlater blir enda flere enn det dine oldeforeldre etterlot seg. Tenk på at de bildene du legger ut av deg selv, opprop du skriver under på og oppgaver du legger ut på internett kan søkes opp om 100 år.

Hvordan?
For denne oppgaven og i mye av det du finner ellers på Kildenett, har vi gjort det enkelt for deg ved at vi allerede har funnet fram til kildene. Hvis du skal finne kilder selv må du vite hvor du skal lete. Det finnes både private arkiv og offentlige arkiv. Når det gjelder dokumenter for Trøndelag er Arkivsenteret på Dora i Trondheim et lurt sted å starte. Der ligger statsarkivet som har arkiver fra Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Der ligger også IKA Trøndelag (Interkommunalt arkiv) som har arkiver fra de fleste kommunene i Nord- og Sør-Trøndelag, med noen unntak. Trondheim har eget byarkiv som også finnes på Dora. Ellers så er det en god idé å se på de samarbeidspartnere som Kildenett har. Hver av disse samarbeidspartnere - spesielt i ABM-sektoren (Arkiv, Bibliotek og Museum) har mange kilder - både dokumenter, gjenstander og bilder.

Metode
De dokumentene vi har brukt her kommer fra forskjellige steder. Noe er fra IKA Trøndelag, noe er fra folketellingene som vi har funnet på digitalarkivet, men som man også kan lese i original på mikrofilm på bibliotekene. Brevene og vitnemålene er hentet fra et privatarkiv etter stortingsmannen John Reitan og hans familie fra Ålen.

Ved å lese disse dokumentene nøye kan man finne ut mange ting om tiden de er skrevet og om den personen de handler om. Når vi skal studere kilder er det viktig at vi først finner opphavssituasjonen. Man må rett og slett gå på jakt i dokumentene for å finne svar. Ved å bruke sentrale spørreord kommer du langt: NÅR? HVEM? HVA? HVOR? HVORFOR? Hvis du skriver ned svar på spørsmål som begynner med disse spørreordene kan du tilslutt lage en hel historie om personen vi har valgt ut.