Oppsagte arbeidere ved Fosdalens bergverk

"Vi er i den anledning nødt til at oppsige Dem med 14 dagers varsel."

(Trykk på bildet for full størrelse)

Arbeiderne ved Fosdalens Bergverk

Det er lurt å bruke kildene for å få en nærmere forståelse av arbeidernes forhold ved industriarbeidsplasser. Vi har forskjellige typer dokumenter i Kildenett som hver på sin måte kan si noe om hvordan arbeiderne hadde det. Fosdalens bergverk i Malm er et av de stedene vi har mange dokumenter fra.

Fosdalens Bergverk
Vi har flere dokumenter fra Fosdalens Bergverk som på forskjellige måter sier noe om arbeiderne ved bergverket. Fosdalens Bergverk ble startet etter at det ble funnet jernmalm i Malm i Verran kommune i 1906, og var et av de mange bergverkene som slet utover på 1900-tallet. På 1920- og 1930-tallet var det en rekke innskrenkninger som blant annet førte til oppsigelser.

Dokumentene
De dokumentene vi har fra Fosdalen kan deles inn i tre områder. Det første er register over arbeidere ved bergverket. Vi har utdrag fra register fra 1911, 1917 og 1925.

Det andre området omfatter oppsigelser. Her har vi tre dokumenter gjeldende oppsigelser i 1921. Dette er liste over oppsagte arbeidere, oppsigelsesbrev og avskrift av en arbeiderrettsstevning fra 1922 angående oppsigelsene i 1921. Denne saken er interessant og gir et innblikk i hvordan arbeiderne ble behandlet og hvordan de nektet å godta oppsigelsene.

De siste dokumentene handler om en streik i 1931. Det er alltid to sider av en sak, og her har vi dokumenter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Hvordan kan du bruke dokumentene?
Dokumentene her er godt egnet til å eksemplifisere arbeidstvister. I tillegg til oppsigelsenee som førte til arbeidsrettsstevning og streiken i 1931, viser også arbeiderregisteret fra de utvalgte årene at det var flere årsaker til at arbeidere sluttet i bedriften. En av disse årsakene er streik.Det fine med noen av disse dokumentene er at vi også får se litt fra begge sider av konfliktene og ikke ensidig fra arbeidernes side.

Det kan være lettere å forstå streik og andre arbeidskonflikter ved å se på lokale forhold og eksempler. Til tross for utenlandsk eierskap var Fosdalensd Bergverk sterkt forankret i lokalsamfunnet og de aller fleste arbeiderne kom fra og bodde i området. Kanskje har du slektninger som har jobber ved Fosdalen, eller andre industribedrifter?

Arbeiderregisteret kan også si noe mer om hver enkelt arbeider. Her får vi opplysninger om hvor en arbeider hørte hjemme, når han var født, når han begynte og sluttet ved bergverket, og oppsigelsesgrunn. Dette betyr at du kan finne ut svært mye om en arbeider. Særlig om du klarer å finne igjen arbeideren i folketellingene. De folketellingene som vil være aktuelle her er for årene 1875 og 1900. Kirkebøker er også en fin kilde til å se nærmere på en person. For mer informasjon om dette kan du se veiledningene om folketellingene og å forske på en person. For å finne disse kan du bruke søkefunksjonene øverst i høyre hjørne.

 

Kilder