Om Amerikabrev

Hører til Emigrasjon

Amerikabrev er en viktig kilde til utvandringen fra Norge til Amerika.

Hvor finner vi Amerikabrev?
Du kan finne mange Amerikabrev i statsarkivene, og spesielt riksarkivet i Oslo har en rik samling av brev. De som er lettest tilgjengelig er nok de som er utgitt i bokform. Mange lokale historielag i landet har gitt ut bøker med Amerikabrev. Det fins også noen større bokverk, blant annet Riksarkivets serie Fra Amerika til Norge, som er norske utvandrerbrev fra 1800-tallet. Disse brevene representerer utvandrere fra hele landet, og bokserien er til nå gitt ut i 4 bind med brev fra 1836 til 1884. Her på Kildenett har vi også noen brev fra Statsakrivet, samt et par som er trykket i Ressurspermen i lokalhistorie for ungdomsskolen som ble utgitt i forbindelse med Trondheims tusenårsjubileum i 1997. 

Kilder