Oppgaver om utdanningsstatistikk

Å øve seg i bruke statistikk for å forstå samfunnets utvikling er viktig. Statistikker kan gi oss mye informasjon som vi ikke finner i de generelle historiske oversiktene. Statistisk sentralbyrå har egne nettsider for historisk statistikk i tillegg til de mer dagsaktuelle statistikkene. I oppgavesettet om utdanningsstatistikk har vi samlet tre statistikker som sier noe om utdanningsnivå i befolkningen og forskjeller mellom kjønn og fylker.

Dette er oppgaver som krever litt mer, og som nok passer bedre på videregående enn på ungdomsskolen. Når det er sagt, må man selvfølgelig se an klassen og deres nivå. Det går også an å plukke ut noen av oppgavene og  kun pruke disse, eller bruke statistikkene som er samlet uten å bruke oppgaveteksten som er lagt inn her.

Relaterte nettressurser

Relaterte oppgaver