Oppgavesettene

De forskjellige oppgavene til artikler og kilder innenfor Skole og Folkeopplysning er lagt opp på forskjellig måte. Det er selvfølgelig opp til deg om du ønsker å bruke oppgavesettene slik de foreligger, om du ønsker å plukke ut noen av spørsmålene, eller om du vil lage noe eget til klassen.

Samlete oppgaver
Der det ikke står spesifikt at det er tekstoppgaver eller drøftingsoppgaver i tittelen på oppgavesettet, er det stort sett en blanding av forskjellige typer oppgaver. Dette gjelder for eksempel "Folkeskolen 1909". Disse oppgavene er både oppgaver til dokumentene - om elevene har lest og forstått de godt nok, men også et spørsmål som skal diskuteres i klassen og en drøftingsoppgave. Et annet eksempel på slike samlete oppgaver er "Målsak". Her er spørsmål direkte til teksten som men også en oppgave hvor man skal diskutere i klassen.

Det kan være at det er lurt å plukke ut noen av spørsmålene fra disse oppgavesettene. Det er ikke sikkert alle spørsmålene passer til klassetrinnet eller til nivået i klassen.

Delte oppgavesett
Noen av oppgavesettene er markert som tekstoppgaver eller drøftingsoppgaver. Dette gjelder blant annet til "Skolen på 1900-tallet" og til "Voksenopplæring". Tekstoppgavene passer til alle trinn. Drøftingsoppgavene er generelt sett vanskeligere og passer nok best i videregående. Det skal likevel sies at det blant drøftingsoppgavene er variasjon i vanskelighetsgraden. Det kan godt være at også de yngre elevene i ungdomsskolen kan løse noen av drøftingsoppgavene på en god måte.