Hov skole i Holtålen (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Skoleprotokoller

Skoleprotokollene kan si oss mye mer enn det vi ved første øyekast tror. Disse protokollene er et godt kildemateriale for skolehistorien. Det er også en type kilde som det er enkelt for elevene å sette seg inn og relatere seg til.

Gamle skoleprotokoller er fine kilder til å få innblikk i skolehverdagen før i tida - det være seg 60, 90 eller 150 år siden. Skoleprotokollene finnes det mange av og de er lette å få tak i. IKA Trøndelag (Interkommunalt arkiv) har arkiver fra de fleste kommuner i både Nord- og Sør-Trøndelag, og i de fleste av disse arkivene igjen er det arkiv fra skolestyrene i kommunen.

I Kildenett har vi gjort et lite utvalg av skoleprotokoller. De er brukt i forskjellige artikler og oppgaver. Det vil si at det kanskje må være nødvendig å søke for å finne alle de forskjellige protokollene vi har her. Skoleprotokollene inkluderer protokoller fra allmueskolen og folkeskolen og eksamensprotokoller fra blant annet Trondhjems borgerlige realskole og landbruksskolen på Mære.

Skoleprotokollene er kilder som elevene har lett for å forstå og som de kan trekke ut mye informasjon fra. Et utvalg fra forskjellige perioder er fint for å få muligheten til å sammenlikne og se hvilke endringer som har skjedd over tid. I oppgaven vi har lagt ved denne veiledningen har vi plukket ut tre protokoller fra tre forskjellige kretser på Ørlandet i samme tidsperiode. Dette for å se om det finnes forskjeller innenfor et begrenset område. Som lærer kan du likevel velge ut hvilke oppgaver du vil bruke, eller om du vil plukke ut andre protokoller som elevene kan bruke som sammenlikningsgrunnlag.

Kilder