Barn leker skole

Foto: Nikolai Spjelkavik

(Trykk på bildet for full størrelse)

Temaet førskolealder

Hører til Førskolealder

Førskolealder har tradisjonelt sett også vært en del av opplæringen til barna. Artiklene og kildene under dette temaet kan brukes på flere måter.

Barndom
Utviklingen i synet på barndom og barnas rolle har vært stor de siste 150-200 årene. Det kan være lurt å ha i bakhodet hvordan vi i dag ser på det å være barn, og spesielt hvordan det er å være barn i dag. Hva husker du fra din egen barndom? Hvordan var dagene før du begynte på skolen. I dag går svært mange barn i barnehage, mens det blir stadig færre som er hjemme med moren frem til de begynner på skolen. Hvorfor er det sånn tror du? Dette er altså spørsmål du bør vurdere, når du skal lese om hvordan det var å være barn før i tiden.

Hvordan bruke artiklene
Artiklene om førskolealder kan brukes på flere måter. De kan blant annet brukes til å lære noe om samfunnsutvikling. Det er viktig å huske på at hvordan folk organiserer barnas hverdag har stor sammenheng med hvordan samfunnet i folk samtid. Og når det kommer til førskolealder er arbeidslivet en viktig faktor. På grunn av industrialiseringen flyttet folk på seg til byene hvor det ofte var nødvendig at både mor og far var i jobb. Det var derfor viktig at barna hadde et sted å være når foreldrene var på jobb. Her kommer barneasylene, som var forløperen for barnehager, inn. Legg merke til forskjellen i viktigheten av læring og leking i henholdsvis barneasylene og barnehagene.

Barnehjemmene, som Waisenhuset, dukket opp fordi krig og sykdommer gjorde at mange barn ble foreldreløse. Det er nok stor forskjell mellom hvordan det var å være foreldreløs for 200 år siden og i dag, selv om det tragiske i situasjonen og sorgen kan være like stor og alvorlig. Kanskje kan du finne ut hvordan det er å være foreldreløs i dag. Kirkens rolle i samfunnet har også vært viktig for holdningene rundt barneoppdragelse og opplæring. De første barnehjemmene i Trondheim hadde sterke bånd til kirken.

Husk
Det som er viktigst å huske er at det sjelden er en enkelt årsak som er bakgrunnen for hvordan ting blir som det blir. Dette gjelder også synet på barndom og de institusjonene som har vært for barn. Samfunnsutviklingen kommer på grunn av sammensatte faktorer. Hvis du nå tenker på hvordan det var da du var 5 år, og sammenlikner med noen du kjenner som er 5 år i dag, samt hva du har lest om hvordan det var for 100-150 år siden, så vil du kanskje finne mange årsaker til hvorfor det var akkurat sånn i de forskjellige periodene.