Digital kompetanse

Digital kompetanse er en basisferdighet i Kunnskapsløftet.