Veiledning til bilder/ foto

Hører til Foto og bilder

Fotografi og bilde blir ofte forstått som et vindu eller ”kikkhull til fortiden” som man kan se ”gjennom” for å betrakte det som er fotografert. I samfunnsfag og historie blir bildene på en måte å se tilbake i historien på, man får et innblikk i hvordan det så ut i ”gamle dager” og kan dermed få en følelse av nærhet til en fortidig virkelighet og fortidige mennesker.

Bilder (kan også være kunstverk/malerier) eller fotografier kan velges som kilde av flere grunner.

De kan brukes for å underholde elevene eller skape interesse for et tema.

De kan brukes av estetiske grunner, eller de kan velges ut i fra pedagogiske grunner som ledd i en didaktisk strategi for å belyse et tema eller en problemstilling. Men foto eller bilder kan også brukes om selvstendige kilder til kunnskap om flere ulike sider av samfunnet.

Foto eller bilder gir opplysninger som ikke er skrevet ned eller er uttrykt på noen annen måte. Eldre malerier skildrer klesdrakter, frisyrer, interiører eller samspill mellom mennesker som eller ikke er beskrevet.

Foto eller bilder gir også opplysninger man ellers kan lese om andre steder, men som det er lettere å forstå eller begripe når man ser det. Grusomheter i krig eller ved sykdom kan beskrives skriftlig, men bilder fra konsentrasjonsleirer eller fra sanatorier gir opplysninger som ellers er vanskelige å fatte.

Foto eller bilder kan når det ses i sammenheng med annet kildemateriale og tekster, bidra til en utdypning av forståelsen av fortiden, hendelser og tenkemåter. Men for å bidra til en slik bredere forståelse av fortiden er det viktig at foto og bilder settes inn i en historisk forståelsesramme eller kontekst for å gi mening.

Handler om

Relaterte artikler