To familier, samme hus

Hører til Levekår i byen

Lærerorientering

For å illustrere 1800-tallets overgang fra det «gamle» til det «nye» Trondheim skal vi i dette kapittelet spinne litt rundt livet til en embetsfamilie tidlig på 1800-tallet og en middelklassefamilie på slutten av 1800-tallet. I Grønninggården bodde det i løpet av forrige århundre nettopp to slike familier. Med utgangspunkt i denne gården og en del andre kilder er formålet å få fram boligforhold, yrker, levestandard, klesskikker og matvaner.

Utfyllende informasjon om Grønninggården finnes i artikkelen med samme navn skrevet av Svein Henrik Pedersen i årbok for Trøndelag folkemuseum 1994. Om forholdene i Trondheim på midten av 1800-tallet finnes det flere fornøyelige utdrag i Throndhjems mysterier av den sosialt engasjerte pressemann og forfatter Christian Martin Monsen.

Professor Laurids Smith, som var rektor ved Trondhjems katedralskole 1781-1785, har gjennom sine nedtegnelser i brev beskrevet Trondheim i 1780-årene. Brevene er trykt i boka: Fortrolige brev om Trondhjem og trønderne. I 1966 utgaven finnes det bakerst personalopplysninger ved Olav Flønes. Innledningen er skrevet av John Ansteinsson, og gir et godt bilde av Trondheims overklasse på 1700-tallet.

Det finnes flere slektshistorier og memoarer som belyser forholdene i Trondheim på 1800-tallet. Fru Conradine Dunkers: «Gamle Dage. Erindringer og Tidsbilleder» er bare et eksempel. Noen av brevene som familien Dunker skrev til slektninger under Trondheimsoppholdet er også trykt i Trondhjemske samlinger. I Esther Nordmarks bok: «Husker du..? Gamle Trondhjemmere forteller» finnes utdrag fra en rekke intervjuer med personer født rundt århundreskiftet.

Den delen av kapittelet som omhandler klesdrakter kan lett utvides. For eksempel ved å se nærmere på forskjellige klesstiler. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum lagde i forbindelse med 1983 utstillingen «Forfengelighetens marked, klær og mote i 300 år» en diasserie og et hefte om drakter i perioden 1600-1900 som er ypperlig til bruk i en slik sammenheng.